Naar de startpagina

 beschrijven    ondersteunen    coachen en afspraken maken    Public Relations    fondsaanvragen    schrijven  

Ondersteunen bij beleidsontwikkelingen en strategische keuzen

Hiervoor gebruik ik, altijd weer op maat gesneden voor de specifieke vraag en organisatie, een pragmatische en degelijke aanpak. Een balans tussen het betrekken van de belangrijke stakeholders, zonder ze teveel te belasten. Door een combinatie van telefonische- en groepsinterviews en gezamenlijke bijeenkomsten wordt belangrijke kennis en informatie ingebracht.

Doel van de gezamenlijke bijeenkomsten waar de resultaten van de interviews worden besproken is om, vanuit de verschillende invalshoeken, te komen tot breed gedragen beleidslijnen. Ik vervul hierbij de rol van onafhankelijk interviewer en van voorzitter en notulist. En zorg voor beknopte en overzichtelijke gespreks- en discussienotities en afspraken op papier.

drs   H.J.   Muntendam   MA   |   Molenaarshoek   1   |   3981   TL     Bunnik   |   T   030   221   8922   M   06   221   53772   |   E   info@hjmuntendam.nl
© 2008 H.J. Muntendam