Naar de startpagina

 mijn achtergrond    de rode draad    mijn werkveld  

In 2005 startte ik mijn eigen bureau. Het was een bewuste keus. Elf jaar had ik als senior organisatieadviseur met plezier gewerkt bij een middelgroot adviesbureau in de gezondheidszorg en de welzijnssector. Ik werkte vooral in de maatschappelijke opvang, de langdurige psychiatrie en de ouderenzorg. In veel verschillende organisaties en op veel niveaus.

Maar ik wilde weer dichter bij het primaire proces werken. Directer betrokken zijn bij de professionals in het werkveld. En ook weer voor en met kleinere stichtingen, organisaties en gemeenten. Samen met de direct betrokken werkers en managers de werkprocessen stroomlijnen, de werkmethodiek beschrijven, goede werkafspraken maken en nakomen. De beleidslijnen helpen uitzetten en nieuw beleid en nieuwe werkwijzen binnen de organisatie en het werkveld helpen neerzetten.

De rode draad

drs   H.J.   Muntendam   MA   |   Molenaarshoek   1   |   3981   TL     Bunnik   |   T   030   221   8922   M   06   221   53772   |   E   info@hjmuntendam.nl
© 2008 H.J. Muntendam