Naar de startpagina

 beschrijven    ondersteunen    coachen en afspraken maken    Public Relations    fondsaanvragen    schrijven  

Notities, afspraken, webteksten en nieuwsbrieven

Van alle bijeenkomsten worden door mij verslagen gemaakt. En dan zo, dat de gemaakte afspraken meteen gebruikt kunnen worden om de onderlinge communicatie makkelijker te maken. Ik schrijf afspraken zo op dat ze als sturingsinstrument werken, om concrete heldere stappen richting zichtbare verbeteringen te zetten. ‘Mieneke zet dingen goed op papier en zorgt dat ze worden opgepakt en uitgevoerd’.

Een rode draad bij vooral webteksten, nieuwsbrieven en verslagen voor fondsen is dat ik steeds zoek naar een optimale balans tussen woord en beeld. Om de kern, het bijzondere en onderscheidende van het aanbod en de begeleiding weer te geven.

Ik maak zelf foto’s. Doordat werkers en cliënten me kennen, kan ik me vrij bewegen bij het fotograferen. Ook kwetsbare mensen die vaak niet op de foto willen, hebben er daardoor meestal geen bezwaar tegen.

drs   H.J.   Muntendam   MA   |   Molenaarshoek   1   |   3981   TL     Bunnik   |   T   030   221   8922   M   06   221   53772   |   E   info@hjmuntendam.nl
© 2008 H.J. Muntendam