Naar de startpagina

 beschrijven    ondersteunen    coachen en afspraken maken    Public Relations    fondsaanvragen    schrijven  

Het coachen van teams en medewerkers, ook als interim teamleider / manager

Ik coach en begeleid zowel individuele medewerkers als teams. Bij het invoeren van veranderingen en richting doelgericht werken, samenwerken, afspraken nakomen, verantwoording afleggen en ondernemersgericht werken.

Het maken van stevige en breed gedragen werkafspraken

Concrete casus uit de werkpraktijk zijn de basis voor mijn aanpak. Deze concrete voorbeelden voorkomen dat je in algemeenheden blijft hangen. Door heel specifiek te beschrijven wat er precies is gebeurd en daarop door te vragen, worden zaken zo concreet dat heldere werkafspraken hier vaak op een logische wijze uit voortvloeien. Ik maak hierbij gebruik van elementen uit de socratische gespreksmethode.

De casus worden expliciet gebruikt om zaken voor de toekomst te verbeteren. Om heel heldere en breed gedragen werkafspraken met elkaar te maken die worden nageleefd.
drs   H.J.   Muntendam   MA   |   Molenaarshoek   1   |   3981   TL     Bunnik   |   T   030   221   8922   M   06   221   53772   |   E   info@hjmuntendam.nl
© 2008 H.J. Muntendam